برنامه کلاس ها

شنبه

یکشنبه

 • بسکتبال

  -

  )رده مینی- سالن دانشگاه( شهرک غرب

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

 • بسکتبال

  -

  رده میکرو-سالن دانشگاه (شهرک غرب)

 • بسکتبال

  -

  رده مینی-سالن دانشگاه(شهرک غرب)

 • بسکتبال

  -

  رده نوجوانان-بزرگسالان- سالن دانشگاه(شهرک غرب)

جمعه