کیان صفری

    نمایش همه

    کیان صفری

    - متولد :92/03/20
    -قد : 110 سانتی متر
    -وزن : 22 کیلوگرم