نریمان فضلی شمس آبادی

    نمایش همه

    نریمان فضلی شمس آبادی

    - متولد :92/6/30
    -قد : 111 سانتی متر
    -وزن : 21/5 کیلوگرم