فرسام فرهادی

    نمایش همه

    فرسام فرهادی

    - متولد :90/10/12
    -قد : 110 سانتی متر
    -وزن : 20 کیلوگرم