سام محبوبی

    نمایش همه

    سام محبوبی

    - متولد :90/9/17
    -قد : 118 سانتی متر
    -وزن : 22 کیلوگرم