سام طالشی

    نمایش همه

    سام طالشی

    - متولد :89/3/18
    -قد : 130 سانتی متر
    -وزن : 35 کیلوگرم