سام تهمتن

    نمایش همه

    سام تهمتن

    - متولد :91/05/23
    -قد : 110 سانتی متر
    -وزن : 20 کیلوگرم