امیرحسین مباشر رضایی

    نمایش همه

    امیرحسین مباشر رضایی

    - متولد :92/2/2
    -قد : 110 سانتی متر
    -وزن : 22/5 کیلوگرم