روانشناسی

۹۸/۱۱/۲۷

سه تا چهار سالگی پرخشونت ترین دوره ی زندگی در مراحل رشدی است!

کودک در این سن بیشتری میزان خشونت را دارد
۹۸/۱۱/۱۲

علت های اصلی بدرفتاری کودکان و نحوه صحیح برخورد با آن

هنگام بدرفتاری کودکان ابراز ناراحتی نکنیم، تمسخر نکرده و تذکر ندهیم
۹۸/۱۱/۳

کودکمان بازیگوش است یا بیش فعال؟

کودکی که بیش از حد صحبت می کند و مدام در حال حرکت است ، بیش فعال است
۹۸/۱۰/۳۰

تمریناتی جهت تقویت مهارت های حرکتی ظریف در کودکان

بلندکردن اشیا و نخ کردن مهره ها از جمله این تمرینات هستند
۹۸/۱۰/۲۴

روش های یادآوری به کودک فراموشکار

جستجوی با درنگ و جستجوی بدنی شیوه های یادآوری به کودک فراموشکار هستند
۹۸/۱۰/۱۸

درمان ناخن جویدن در کودکان

به ناخن جویدن او بی‌اعتنا باشید از تذکر مستقیم به او خودداری و بصورت غیر مستقیم حواس او را پرت کنید
۹۸/۱۰/۱۰

اجازه انجام مهارت های خودیاری را به کودکانمان بدهیم

مهارت خودیاری شامل مسواک زدن ، تعویض لباس و ...
۹۷/۱۰/۳

دلبستگی کودکان-بخش چهارم

این كودكان بعد از جدایی خیلی مضطرب می‌شوند
۹۷/۱۰/۱

دلبستگی کودکان- بخش سوم

مادرانی که زیاد با کودک خود تعامل ندارند دلبستگی اجتنابی را ایجاد میکنند
۹۷/۰۹/۱۲

هویت چیست؟

ساده ترین شکلی که می توان هویت را تعریف کرد، احساس هر فرد نسبت به خودش و اینکه چه کسی هست.