گالری تصاویر

۹۶/۰۱/۱۴

تیم بسکتبال اندیشه پارسیان

تصاویری از تیم بسکتبال اندیشه پارسیان
۹۵/۱۲/۱۸

تمرینات ورزشی مورخ ۱۲ بهمن ۹۵

تمرینات ورزشی آکادمی در تاریخ 12 بهمن 95
۹۵/۱۲/۱۱

اندیشه پارسیان حامی محیط زیست

اندیشه پارسیانی ها ، حامیان محیط زیست