اخبار و رسانه

۹۷/۰۹/۷

کودکان را از امتحانات نترسانیم

از امتحانات پیش روی برای فرزندانمان غول نسازیم
۹۷/۰۹/۵

توجه به نوع ارتباط با فرزندان

حرف های فرزندانمان را فقط نشنویم بلکه درک کنیم
۹۷/۰۹/۳

به فرزندان اجازه تصمیم گیری دهیم

تصمیم گیری بخشی از فرآیند رشد است وانتخاب کردن بخشی اززندگی....
۹۷/۰۹/۳

فواید تمرین با بوسو بال

به درمان آسیب دیدگی های قبلی کمک می کند
۹۷/۰۹/۱

ویدیوی شماره ۷۷

تمرینات گرم کردن و سرد کردن بدن
۹۷/۰۸/۳۰

اهمیت فرزند پروری و توجه به رشد کودک

فرزند پروری نوعی ماجراجویی به حساب می آید
۹۷/۰۸/۲۸

فرزندان نظاره گر والدین هستند

بعضی ازرفتارهای فرزندمان بازتاب یادگیری های غیرمستقیم میباشد .
۹۷/۰۸/۲۷

ویدیوی شماره ۷۶

تمرین جهت جمع بندی انواع کات در بسکتبال
۹۷/۰۸/۲۶

اهمیت تعامل والدین و فرزندان

کیفیت تعامل والدین و کودک از مهمترین عواملی است که می تواند به رشد شخصیت فرزندان تعالی ببخشد
۹۷/۰۸/۲۴

چگونگی تشخیص آمادگی فرزندان برای ورزش حرفه ای

شود قبل از ورود فرزندان به دنياي ورزش : تست ورزش-اكو-تست تنفس و چكاب عضلاني و مفصلي انجام دهید