اخبار و رسانه

۹۷/۱۰/۱۵

تاثیرگذارترین نوع مهرورزی در کودکان

تاثیر گذارترین نوع مهرورزی ، مهروزی دوجانبه به کودک می باشد
۹۷/۱۰/۱۲

والدین نتیجه گرا چه کسانی هستند ؟

انتظاراتی که والدین از فرزندان دارند باید مناسب با وضعیت روحی و جسمی او باشد
۹۷/۱۰/۸

کنترل استرس کودکان

آرامش در محیط خانه یعنی کودک بفهمد که پدر و مادرش حامی او هستند
۹۷/۱۰/۵

دلبستگی کودکان-بخش آخر

زمانی که نیازهای کودک نادیده گرفته شود و در پاسخ های مادر به رفتارهای دلبستگی ترس و جود دارد، فرد دچار سبک دلبستگی ناایمن آشفته می شود.
۹۷/۱۰/۴

مستربال انجام کارهای ذیل را برای حفظ سلامتی توصیه میکند

2ساعت بدون تلفن همراه قبل از خواب
۹۷/۱۰/۳

دلبستگی کودکان-بخش چهارم

این كودكان بعد از جدایی خیلی مضطرب می‌شوند
۹۷/۱۰/۱

دلبستگی کودکان- بخش سوم

مادرانی که زیاد با کودک خود تعامل ندارند دلبستگی اجتنابی را ایجاد میکنند
۹۷/۰۹/۲۸

دلبستگی کودکان -بخش دوم

والدینی که همواره به کودک خود توجه می کند دلبستگی ایمن را در کودک پرورش می دهد.
۹۷/۰۹/۲۶

تصاویری از دومین المپیاد ورزشی آذر ۹۷

دومين المپياد ورزشي آذر ١٣٩٧ با رويكرد علمي و اجراي دپارتمان تخصصي ورزشي انديشه پارسيان
۹۷/۰۹/۲۶

دلبستگی کودکان -بخش اول

دلبستگی به معنای پیوند عاطفی عمیق نوزاد با فردی است که از او مراقبت می کند