تمریناتی جهت تقویت مهارت های حرکتی ظریف در کودکان

روش های یادآوری به کودک فراموشکار
۹۸/۱۰/۲۴
کودکمان بازیگوش است یا بیش فعال؟
۹۸/۱۱/۳
نمایش همه

تمریناتی جهت تقویت مهارت های حرکتی ظریف در کودکان

تمریناتی جهت تقویت مهارت های حرکتی ظریف در کودکان
🔹کودک می تواند دست را مشت کند
🔹می تواند اشیا را دست بگیرد
🔹کودک می تواند اشیا را رها کند
🔹می تواند اشیا را با سبابه و شست بردارد
🔹می تواند مداد را به درستی دست بگیرد
🔹می تواند مهره های درشت را در دست بگیرد
🔹می تواند مهره های ریز را نخ کند
🔹می تواند به تقلید از مربی مهره نخ کند
🔹می تواند از روی نمونه نخ کند
🔹می تواند شیر آب را باز کند
🔹می تواند شیر آب را ببندد
🔹می تواند بی هدف قیچی کند
🔹می تواند پیچ و مهره درشت را باز و بسته کند
🔹می تواند درب ظروف را باز و بسته کند
🔹می تواند درب بطری را باز و بسته کند
🔹می تواند خطوط را قیچی کند
🔹می تواند گره را باز کند
🔹می تواند گره ساده بزند
🔹می تواند دگمه را باز کند
🔹می تواند زیپ را باز و بسته کند
🔹می تواند از مدادپاک کن استفاده کند
🔹می تواند با آب پاش آب بپاشد
🔹می تواند با انبر مهره ها را بردارد
🔹می تواند کارت دوخت را بدوزد
🔹می تواند با مداد شمعی رنگ آمیزی کند
🔹می تواند اشکال را بچسباند
🔹می تواند دستمال را تا کند
🔹می تواند کاغذ را پاره کند
🔹می تواند با چاقو میوه را ببرد

انجمن مطالعات کودکان پیش از دبستان ایران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *