اخبار مستربال

۹۵/۱۲/۱۸

شنا بهترین ورزش برای کمردرد

بهترین ورزش برای درمان کمرددرد شنا کردن و خصوصا راه رفتن در آب است چراکه انسان به حالت بی وزنی میرسد و فشار از مهره های کمر برداشته میشود .
۹۵/۱۲/۱۶

بهترین صبحانه تمرینی

مستربال بهترین نوع صبحانه قبل از ورزش و رفتن به مدرسه را اینگونه معرفی میکنه :
۹۵/۱۲/۱۵

لزوم مصرف فیبرها

فیبرها به کنترل دیابت کمک شایانی می کنند
۹۵/۱۲/۱۵

روز درختکاری گرامی باد

۱۵ اسفند ماه روز درختکاری گرامی باد ما هم با کاشتن یک نهال در سرسبزی سرزمینمان نقشی داشته باشیم