ویدئو های آکادمی

۹۶/۰۲/۳۰

ویدئوی شماره ۱۶

تمرینات ورزشی اندیشه پارسیانی ها جمعه96/2/29
۹۶/۰۲/۳۰

ویدئوی شماره ۱۵

تمرینات ورزشی اندیشه پارسیانی ها 96/2/28
۹۶/۰۲/۲۵

ویدئوی شماره ۱۴

تمرینات ورزشی اندیشه پارسیانی ها در یک آخر هفته بهاری
۹۶/۰۲/۲۴

ویدئوی شماره ۱۳

اندیشه پارسیانی های پر انرژی در روز جمعه 96/2/22
۹۶/۰۲/۲۳

ویدئوی شماره ۱۲

بخش هایی از تمرینات بسکتبال اندیشه پارسیانی ها در روز پنجشنبه 96/2/21
۹۶/۰۲/۱۷

ویدئوی شماره ۱۱

ویدئویی از تمرینات بسکتبال اندیشه پارسیانیی ها در روز پنجشنبه و جمعه 14 و 15 اردیبهشت 96
۹۶/۰۲/۱۶

ویدئوی شماره ۱۰

ویدئویی از تمرینات بسکتبال اندیشه پارسیانیی ها در روز جمعه 15 اردیبهشت 96
۹۶/۰۲/۱۰

ویدئوی شماره ۹

ویدئویی از تمرینات بسکتبال اندیشه پارسیانیی ها در روز جمعه 8 اردیبهشت 96
۹۶/۰۲/۱۰

ویدئوی شماره ۸

ویدئویی از تمرینات بسکتبال اندیشه پارسیانیی ها در 7 اردیبهشت 96
۹۶/۰۲/۴

ویدئوی شماره ۷

ویدئویی از تمرینات بسکتبال اندیشه پارسیانیی ها در اولین روز از اردیبهشت 96