ویدئو های آکادمی

۹۶/۰۹/۵

ویدیوی شماره ۴۵

تمرین تخصصی حرکت Ginobili Eurostep
۹۶/۰۹/۵

ویدیوی شماره ۴۶

تمرینات روز جمعه 96/9/3 در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۹/۴

ویدیوی شماره ۴۴

فاز آموزش پرتاب بیسبالی در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۷/۱۵

ویدیوی شماره ۴۳

تمرینات روز جمعه آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۷/۱۰

ویدیوی شماره ۴۲

بخش هایی از تمرینات مدرسه بسکتبال در 6 مهرماه 96
۹۶/۰۷/۴

ویدیوی شماره ۴۱

تمرینات ورزشی روز جمعه 96/6/31 در آکادمی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۶/۲۵

ویدئوی شماره ۴۰

تمرینات ورزشی روز پنجشنبه 96/6/24 در آکادمی
۹۶/۰۶/۴

ویدیوی شماره ۳۹

اندیشه پارسیان تخصصی ترین مرکز پرورش استعداد های ورزشی
۹۶/۰۵/۲۱

ویدئوی شماره ۳۸

اندیشه پارسیان تخصصی ترین مرکز پرورش استعداد های ورزشی
۹۶/۰۵/۲۱

ویدئوی شماره ۳۷

اندیشه پارسیانی های پر انرژی در روز پنجشنبه 96/5/19