ویدئو های آکادمی

۹۷/۰۲/۱۶

ویدیوی شماره ۵۵

تمرینات بسکتبال روز جمعه 97/02/14
۹۷/۰۲/۱۱

ویدیوی شماره ۵۴

تمرینات بسکتبال روز جمعه 97/02/7
۹۶/۱۲/۸

ویدیوی شماره ۵۳

آموزش و تقویت دریبلینگ
۹۶/۱۲/۶

ویدیوی شماره ۵۲

تمرینات بسکتبال روز جمعه 96/12/4
۹۶/۱۱/۲۹

ویدیوی شماره ۵۱- آموزش دریبل مرکب

ين دريبل جزو دسته مركب مي باشد.يعني هم كنترل و هم سرعت را همراه دارد.
۹۶/۱۱/۱۷

ویدیوی شماره ۵۰- آموزش دریبل چرخشی

آموزش دریبل چرخشی در بسکتبال
۹۶/۱۱/۱۴

ویدیوی شماره ۴۹

تمرینات روز پنجشنبه 96/11/12 در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان
۹۶/۱۰/۱۷

ویدیوی شماره ۴۹

بخشی از تمرینات تخصصی اندیشه پارسیان در روز جمعه 96/10/15
۹۶/۱۰/۵

ویدیوی شماره ۴۸

تمرینات روز پنجشنبه 96/9/30 در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان
۹۶/۱۰/۳

ویدیوی شماره ۴۷

تمرینات روز جمعه 96/9/24 در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان