ویدئو های آکادمی

۹۷/۰۵/۲۳

ویدیو شماره ۶۵

آموزش دانک زدن
۹۷/۰۵/۲۰

ویدیوی شماره ۶۴

پیش تمرینات تقویت عضلات 97/05/18
۹۷/۰۵/۲۰

ویدیوی شماره ۶۳

تمرینات تقویت عضلات 97/05/18
۹۷/۰۵/۱۷

ویدیوی شماره ۶۲

پرتاب اسلم دانک توسط اندیشه پارسیانی ها
۹۷/۰۵/۱۵

ویدیوی شماره ۶۱

تمرینات بسکتبال روز جمعه 97/05/12 در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان
۹۷/۰۵/۶

ویدیوی شماره ۶۰

تمرینات بسکتبال در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان
۹۷/۰۵/۶

ویدیوی شماره ۵۹

تمرینات میکرو و مینی بسکتبال اندیشه پارسیان
۹۷/۰۵/۱

ویدیوی شماره ۵۸

میکرو و مینی بسکتبال 2018
۹۷/۰۴/۴

ویدیوی شماره ۵۷

تمرینات بسکتبال روز جمعه 97/04/01
۹۷/۰۳/۱۳

ویدیوی شماره ۵۶

تمرینات بسکتبال روز جمعه 97/03/11