ویدئو های آکادمی

۹۸/۱۱/۱۷

ویدیو شماره ۹۵

تمرینات مینی بسکتبال اندیشه پارسیان مورخ 98/11/10
۹۸/۰۹/۵

ویدیوی شماره ۹۴

تمرینات مینی بسکتبال اندیشه پارسیان مورخ 98/08/30
۹۸/۰۸/۱۳

ویدیوی شماره ۹۳

تمرینات مینی بسکتبال اندیشه پارسیان مورخ 98/08/10
۹۸/۰۷/۲۹

ویدیوی شماره ۹۲

تمرینات مینی بسکتبال اندیشه پارسیان مورخ 98/07/18
۹۸/۰۶/۱۳

ویدیوی شماره ۹۱

تمرینات ورزشی فرزندان اندیشه پارسیان 98/06/07
۹۸/۰۴/۱

ویدیوی شماره ۹۰

تمرين كار گروهي با رويكرد تقويت عضلاني و تقويت هماهنگي دست و پا
۹۸/۰۳/۲۷

ویدیوی شماره ۸۹

آموزش الگوي دويدن کودکان با استفاده از حلقه هاي رنگي
۹۸/۰۳/۱۸

ویدیوی شماره ۸۸

تصاویری از تمرینات ورزشی اندیشه پارسیانی ها در تاریخ 98/03/09
۹۸/۰۳/۱۱

ویدیوی شماره ۸۷

تمرینات بسکتبال رده سنی مینی 98/3/9
۹۸/۰۲/۲۸

ویدیوی شماره ۸۶

تمرینات ورزشی در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان