اخبار آکادمی

۹۶/۰۴/۱۱

جلسات آموزشی روانشناسی در اندیشه پارسیان

موضوع جلسه : نقش مربی در تربیت فرزندان اندیشه پارسیان
۹۶/۰۳/۲۰

تمرینات ورزشی مورخ ۱۸ خرداد ماه ۹۶

تصاویری از تمرینات بسکتبال میکرو و مینی های اندیشه پارسیان در خرداد 96
۹۶/۰۲/۲۳

تمرینات ورزشی مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۶

تصاویری از تمرینات بسکتبال میکرو و مینی های اندیشه پارسیان در اردیبهشت 96
۹۶/۰۲/۲

تمرینات ورزشی مورخ ۳۱ فروردین ماه ۹۶

تمرینات بسکتبال در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان 31فروردین 96
۹۶/۰۱/۲۹

تمرینات ورزشی مورخ ۲۴ فروردین ماه ۹۶

تمرینات بسکتبال در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان 24فروردین 96
۹۶/۰۱/۲۹

تمرینات ورزشی مورخ ۱۷ فروردین ماه ۹۶

تمرینات بسکتبال در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان فروردین 96
۹۶/۰۱/۲۹

تمرینات ورزشی مورخ ۱۹ اسفند ۹۵

تمرینات بسکتبال در اکادمی ورزشی اندیشه پارسیان اسفندماه95
۹۶/۰۱/۱۴

تیم بسکتبال اندیشه پارسیان

تصاویری از تیم بسکتبال اندیشه پارسیان
۹۵/۱۲/۱۸

تمرینات ورزشی مورخ ۱۲ بهمن ۹۵

تمرینات ورزشی آکادمی در تاریخ 12 بهمن 95
۹۵/۱۲/۱۱

اندیشه پارسیان حامی محیط زیست

اندیشه پارسیانی ها ، حامیان محیط زیست