اخبار آکادمی

۹۶/۰۴/۲۷

تمرینات بدنسازی اندیشه پارسیانی ها

تمرینات بدنسازی اندیشه پارسیانی ها
۹۶/۰۴/۲۴

تمرینات ورزشی مورخ ۲۲ تیرماه ۹۶

تمرینات ورزشی آکادمی اندیشه پارسیان در تاریخ 22 تیر 96
۹۶/۰۴/۱۱

جلسات آموزشی روانشناسی در اندیشه پارسیان

موضوع جلسه : نقش مربی در تربیت فرزندان اندیشه پارسیان
۹۶/۰۳/۲۰

تمرینات ورزشی مورخ ۱۸ خرداد ماه ۹۶

تصاویری از تمرینات بسکتبال میکرو و مینی های اندیشه پارسیان در خرداد 96
۹۶/۰۲/۲۳

تمرینات ورزشی مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۶

تصاویری از تمرینات بسکتبال میکرو و مینی های اندیشه پارسیان در اردیبهشت 96
۹۶/۰۲/۲

تمرینات ورزشی مورخ ۳۱ فروردین ماه ۹۶

تمرینات بسکتبال در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان 31فروردین 96
۹۶/۰۱/۲۹

تمرینات ورزشی مورخ ۲۴ فروردین ماه ۹۶

تمرینات بسکتبال در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان 24فروردین 96
۹۶/۰۱/۲۹

تمرینات ورزشی مورخ ۱۷ فروردین ماه ۹۶

تمرینات بسکتبال در آکادمی ورزشی اندیشه پارسیان فروردین 96
۹۶/۰۱/۲۹

تمرینات ورزشی مورخ ۱۹ اسفند ۹۵

تمرینات بسکتبال در اکادمی ورزشی اندیشه پارسیان اسفندماه95
۹۶/۰۱/۱۴

تیم بسکتبال اندیشه پارسیان

تصاویری از تیم بسکتبال اندیشه پارسیان