اخبار آکادمی

۹۶/۱۱/۸

دیدار دوستانه تیم های اندیشه پارسیان و پتروشیمی اردبیل

چهارشنبه 11 بهمن 96 ساعت 22 ورزشگاه حیدرنیا
۹۶/۱۱/۲

دیدار دوستانه تیم های اندیشه پارسیان و دانشگاه علم و صنعت

سه شنبه 3 بهمن 96 دیدار دوستانه اندیشه پارسیان و دانشگاه علم و صنعت
۹۶/۱۰/۲۴

تصاویری از تمرینات ورزشی آکادمی در دی ماه ۹۶

تصاویری از تمرینات ورزشی در آکادمی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۹/۱۴

تصاویری از تمرینات ورزشی آکادمی در آذر ماه ۹۶

تصاویری از تمرینات ورزشی در آکادمی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۸/۲۱

تصاویری از تمرینات ورزشی آکادمی در آبان ماه ۹۶

تصاویری از تمرینات ورزشی در آکادمی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۷/۲۷

تصاویری از تمرینات ورزشی آکادمی در مهرماه۹۶

تصاویری از تمرینات ورزشی در آکادمی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۶/۲۱

تمرینات ورزشی مورخ ۱۸ شهریور ماه ۹۶

تصاویری از تمرینات ورزشی در آکادمی اندیشه پارسیان
۹۶/۰۵/۲۸

تمرینات ورزشی مورخ ۲۶ مردادماه ۹۶

تمرینات ورزشی آکادمی اندیشه پارسیان در تاریخ 26 مرداد 96
۹۶/۰۴/۲۷

تمرینات بدنسازی اندیشه پارسیانی ها

تمرینات بدنسازی اندیشه پارسیانی ها
۹۶/۰۴/۲۴

تمرینات ورزشی مورخ ۲۲ تیرماه ۹۶

تمرینات ورزشی آکادمی اندیشه پارسیان در تاریخ 22 تیر 96