اخبار آکادمی

۹۷/۰۸/۵

نشست تخصصی روان شناسی مربیان آکادمی ۹۷/۰۸/۰۳

چگونگي تنبيه و تشويق كودكان
۹۷/۰۷/۲۴

تصاویری از تمرینات اندیشه پارسیانی ها در مهرماه ۹۷

اندیشه پارسیان تنها مرکز تخصصی پرورش استعدادهای ورزشی
۹۷/۰۷/۱۴

نشست تخصصی روان شناسی مربیان آکادمی ۹۷/۰۷/۱۲

چگونه تنبيه و تشويق كنيم
۹۷/۰۷/۱

تمرینات اندیشه پارسیانی ها جمعه ۹۷/۰۶/۲۲

اندیشه پارسیان تنها مرکز تخصصی پرورش استعدادهای ورزشی
۹۷/۰۶/۲۷

تصاویری از تمرینات آکادمی اندیشه پارسیان در شهریورماه ۹۷

اندیشه پارسیان تنها مرکز تخصصی پرورش استعدادهای ورزشی
۹۷/۰۶/۱۸

تمرین بدنسازی اندیشه پارسیانی ها شهریور ۹۷

تمرین بدنسازی زیر نظر آقای سینا بهرام بیگی
۹۷/۰۵/۱۳

همایش آموزشی استانداردهای مدیریت سودمند

13 مرداد مرکز مطالعات و تحقیقات زنان
۹۷/۰۵/۱

تصاویری از تمرینات آکادمی اندیشه پارسیان در تیرماه ۹۷

اندیشه پارسیان تنها مرکز تخصصی پرورش استعدادهای ورزشی
۹۷/۰۴/۱۷

۹۷/۰۴/۱۶تصاویری از اولین دیدار رسمی مینی بسکتبال اندیشه پارسیان

دیدار رسمی مینی بسکتبال اندیشه پارسیان مقابل تیم سایرس
۹۷/۰۴/۱۶

دومین نشست تخصصی بازدید فیلم بازی بسکتبال ۹۷/۰۴/۱۴

بازدید فیلم بازی بسکتبال رده مینی